Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Dārzkopības sabiedrību loma pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā Olaines novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" ir nodibināta ar mērķi uzlabot Jāņupes un tuvējās apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projekta laikā biedrība aktualizēs apsaimniekošanas biedrību un dārzkopības sabiedrību (DKS) lomu un uzdevumiem vietējās kopienās, informēs iedzīvotājus par pilsoniskās līdzdalības iespējām un veicinās iedzīvotāju, DKS valdes pārstāvju un pašvaldības sadarbību.

Projekta mērķgrupas ir Olaines novada ciematu iedzīvotāji, kas dzīvo kādā no 46 dārzkopības kooperatīviem jeb mazdārziņu teritorijām, kā arī iedzīvotāju apsaimniekošanas biedrību un DKS valdes locekļi un priekšsēdētāji un pašvaldību pārstāvji.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes:

1. Iedzīvotāju forums, kura laikā tiks meklēts vienots redzējums par DKS lomu un efektīvākie iedzīvotāju līdzdalības veidiem savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
2. Divi izglītojoši semināri DKS priekšsēdētājiem un valdes pārstāvjiem, kuros dalībnieki attiecīgās jomas ekspertu vadībā diskutēs par juridiskiem un saimnieciskiem jautājumiem, kā arī demokrātiskas un efektīvas pārvaldes pamatprincipiem.
3. Rokasgrāmatas izveide, kas apkopos forumā gūtās atziņas un ekspertu atbildes uz izvirzītajiem problēmjautājumiem. Tā nākotnē kalpos kā padomdevējs DKS vadītājiem.
4. Infografika esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem par DKS koplietošanas teritoriju apsaimniekošanas kārtību - iedzīvotāju, DKS un pašvaldības tiesībām un pienākumiem.

Plānotie rezultāti:

1. Noticis iedzīvotāju forums, kurā piedalījušies vismaz 100 iedzīvotāji.
2. Notikuši divi semināri, kurā kopā piedalījušies 40 dalībnieki.
3. Izveidota rokasgrāmata par efektīvu kooperatīvu pārvaldi (pieejama janupe.lv elektroniskā formātā un 60 drukāti eksemplāri)
4. Uzrunāti 2000 iedzīvotāji ar infografikas (pieejama interneta vidē un 1000 drukāti eksemplāri) un publicitātes materiāliem.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4513,30 EUR / 3 171.97 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/041
Исполнитель проекта: Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Jāņupe, Olaines novads
Юридический адрес: Vecmīlgrāvja 1. līnija 26-17, Rīga, LV-1015
Период проетка: 06.06.2016.- 28.10.2016.
Cтатус: заключён договор