Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Ghetto dance bezmaksas deju nodarbības Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta primārā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un viņu iesaiste ielu kultūras – ielu deju un un hip hop deju aktivitātēs, lai pilnveidotu ne tikai viņu prasmes ielu dejās, bet arī sevis kā personības pilnveidošanu. 2016.gada ietvaros "Ghetto Dance'' plāno doties uz 12 Latvijas pašvaldībām (Jelgava, Valmiera, Daugavpils, Rēzekne, Balvi, Jēkabpils, Venstpils, Preiļi, Liepāja, Saldus, Gulbene), kur katrā tiks aizvadītas divas bezmaksas meistarklases ielu dejās bērniem un jauniešiem, kā arī tiks novadīta īsa ievadlekcija par Hip Hop kultūras vēsturi – konkrētāk, par dejošanas stiliem, attīstības vēsturi un ar ielu kultūru saistītām vērtībām (demokrātiju, toleranci, pašizaugsmi, sevis kā personības pilnveidošanu).

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4903,44 EUR / 3 446.16 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/030
Исполнитель проекта: Biedrība "Urban move"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Starta iela 1, Rīga, LV-1026
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор