Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > Sieviešu un bērnu interešu aizstāvība

sif-jauns-kras


Sieviešu un bērnu interešu aizstāvība

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Mērķa grupa: sievietes un bērni, kas cietuši no vardarbības un dzimumu diskriminācijas.

Projekta galvenās aktivitātes:

1) dalība Iekšlietu, Tieslietu, Labklājības un Izglītības ministrijas darba grupās, NVO memoranda sēdēs un Saeimas komisijās, nodrošinot ekspertīzi upura perspektīvas, kā arī integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai ieviešanai izstrādājot likumus, valsts pamatnostādņu dokumentus, kā arī citus rīcībpolitikas dokumentus.
2) Pasākums speciālistiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām par vardarbības pret sievieti mazināšanu.

Projekta plānotie rezultāti: sieviešu un bērnu stāvokļa uzlabošana Latvijā. Projekta rezultātā būs nodota ekspertīze sieviešu un bērnu tiesību aizstāvībai vairākās darba grupās – Iekšlietu Ministrijā cilvēku tirdzniecības novēršanas darba grupā, darba grupā, kas izstrādā prostitūcijas ierobežošanas likumu, Labklājības ministrijas iz Dzimumu līdztiesības komitejā, Izglītības ministrijas darba grupā par vadlīnijām Tikumības stiprināšanai izglītības sistēmā, Saeimas komisijās, Tieslietu ministrijas preventīvo piespiedu aizsardzības līdzekļu izstrādes darba grupā, NVO memoranda sēdēs.

Projekta laikā tiks veicinātas arī sarunas sociālos mēdijos un mēdijos par visa veida vardarbības un dzimumu diskriminācijas novēršanu pret sievieti un bērnu, un par līdztiesības veicināšanu.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 5995,44 EUR / 4 213.62 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/IAS/013
Project Promoter: biedrība "Resursu centrs sievietēm MARTA"
Field of activity: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Place of implementation: Whole Latvia
Legal address: Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums