Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Darbs ar patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļ[..]

Darbs ar patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu turpinās

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Darbs ar patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu turpinās

Š.g. 24.augustā, biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK), kas sniedz sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā ESF projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros, preses konferencē informēja mediju pārstāvjus par līdz šim paveikto. Preses konferencē mediju pārstāvji varēja uzdot viņus interesējošos jautājumus gan LSK vadībai, gan sociālajiem darbiniekiem un mentoriem.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums  tiek sniegts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki".

Kopš š.g. aprīļa noslēgtā līguma ietvaros sociālie darbinieki un mentori ir snieguši atbalstu aptuveni 200 personām, ikdienā risinot dažādus jautājumus, kas veicina patvērumu meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvā statusu veiksmīgāku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Sociālā darbinieka pienākumos ietilpst individuāla sociālekonomiskās iekļaušanas plāna izstrāde un koordinēšana, sociālo problēmu identificēšana un atbilstoša sociālā pakalpojuma veida noteikšana u.c. Par praktisku atbalstu klientam plāna izpildē atbild sociālais mentors.

LSK uzsvēra, ka patvēruma meklētāji Latvijā nedrīkst tikt klasificēti kā labie vai sliktie cilvēki, bet jāuztver kā personas, kas ir bēgušas no kara vai vardarbības draudiem savā dzimtenē un kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība un atbalsts. Tāpat biedrības ģenerālsekretārs Uldis Līkops uzsvēra to, ka jāciena arī šo cilvēku vēlme pēc zināmas konfidencialitātes, ņemot vērā to, ka joprojām pastāv draudi viņu ģimenes locekļiem dzimtenē.

Liels izaicinājums ne tikai pašiem klientiem, bet arī darbiniekiem ir darba atrašana. "Darba devēji ir ļoti pretimnākoši, mums ir vesels saraksts ar darbadevējiem, kas piedāvā darbu," stāsta Uldis Līkops. Diemžēl nozīmīga barjera darba atrašanai ir latviešu valodas zināšanas, kā uzver U.Līkops, lai arī klienti apmeklē latviešu valodas apmācības, tās apgūšanai nereti nepieciešams ilgāks laiks, bet tieši darba uzsākšana veicinātu straujāku indivīda iekļaušanos sabiedrībā.

Ņemot vērā, ka darbs projekta ietvaros tiek īstenots no aprīļa un Latvijai tā ir salīdzinoši jauna pieredze, LSK un Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar institūcijām, kuras ir iesaistītas Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā īstenošanā, regulāri diskutē par esošo situāciju un nepieciešamajām rīcībām. Īpaši svarīgi iekļaušanas procesā ir ne tikai darba/skolas gaitu uzsākšana, bet arī socializēšanās iespējās, t.sk. tādu pasākumu apmeklēšana, kuru ietvaros tiek izzināta Latvijas vide, kultūra un paražas.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts pieejams periodā, kamēr persona vēl ir patvēruma meklētāja statusā, kā arī personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

IMG-2016