Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Iepirkumā "Sociālā mentora un sociālā darbini[..]

Iepirkumā "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" saņemti 3 piedāvājumi

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Iepirkumā "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" saņemti 3 piedāvājumi

Šodien, 4.novembrī līdz plkst. 10:00 Sabiedrības integrācijas fondā tika saņemti 3 piedāvājumi iepirkumā "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" (id. Nr. SIF 2016/8).

Noteiktajā termiņā iesniegti 3 piedāvājumi no: biedrības "Patvērums "Drošā māja"", biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrības "Svētās Ģimenes Māja". Iepirkuma komisija uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu, lai atlasītu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši visiem vērtēšanas kritērijiem.

Līgumu par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu patvēruma meklētājiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu plānots slēgt no š.g. 1.decembra ar izpildes termiņu 18 mēneši (indikatīvi līdz 2018.gada 31.maijam).

Pakalpojuma mērķis ir veicināt patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos, mazinot šķēršļus nodarbinātībai un sekmējot integrāciju sabiedrībā. Uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanu tiks nodrošināti 2 (divi) sociālie darbinieki un 8 (astoņi) sociālie mentori. Sociālo darbinieku un mentoru skaits var mainīties atkarībā no klientu skaita un klientu individuālo sociālo gadījuma sarežģītības pakāpes.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: Ilze.Dumina[at]sif.gov.lv