Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


“Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta mērķi:
Projekts tiek īstenots Latvijā, lai radītu un pilotētu metodoloģiju, kas piemērojama parlamenta likumdošanas procesa un valsts amatpersonu iecelšanas uzraudzībai un piesaistītu sabiedrības uzmanību valsts sagrābšanas riskiem un to mazināšanas iespējām.

Projekta mērķi ir:
1) Uzraudzīt parlamenta ieceļamo amatpersonu iecelšanu un likumdošanas procesu pretkorupcijas, labas pārvaldības, demokrātijas kvalitātes u.c. jomās, un identificēt pazīmes, kas norāda uz lēmumu ietekmēšanu;
2) Savākt dokumentus un datus, kas apstiprina valsts sagrābšanas iespējamās pazīmes un palielinātus valsts sagrābšanas riskus;
3) Veikt gadījuma analīzes par valsts sagrābšanas pazīmēm likumdošanas procesā un amatpersonu iecelšanā, piemēram, KNAB priekšnieka iecelšanā un ar iestādes pārvaldi saistītos konfliktos.

Projekta galvenās mērķa grupas ir Latvijas lēmumu pieņēmēji, pilsoniskā sabiedrība un mediji, kā arī pretkorupcijas aktīvisti un valsts sagrābšanas pazīmju pētnieki visā pasaulē. Paredzams, ka no projekta aktivitātēm ieguvēji būs visa Latvijas sabiedrība, īpaši jaunieši, jo paredzētas aktivitātes jauniešu auditorijas informēšanai un izglītošanai.

Lai sasniegtu mērķus, projektā tiks īstenotas aktivitātes, kas orientētas gan uz pētniecisko darbu, gan interešu aizstāvību un sabiedrības (tajā skaitā jauniešu) izglītošanu gan Rīgā, gan reģionos. Paralēli galvenajām aktivitātēm tiks atjaunota un papildināta deputātu reputācijas datu bāze interneta vietnē www.deputatiuzdelnas.lv.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 11 010,20 EUR EUR / 7 738.01 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/31/26
Project Promoter: Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
Partner(s): Domnīca PROVIDUS
Start date of project: 01.12.2016.
Project finish date: 30.06.2017.
Status: Atbalstīts projekts