Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbal[..]

Aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 205 personas no 14 valstīm

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ansabl-dm

Aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 205 personas no 14 valstīm

2017.gada aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts kopumā 205 patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, tai skaitā 40 ģimenēm (ar un bez bērniem) un 43 individuāliem klientiem. Viņu vidū bija 114 pilngadīgas un 91 nepilngadīgas personas, kas ieradušās no Sīrijas, Eritrejas, Tadžikistāna, Afganistānas, Bangladešas, Azerbaidžānas, Indijas, Libānas, Krievijas, Baltkrievijas, Šrilankas, Irākas, Kubas, Kamerūnas.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts gan  patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros, gan personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi, gan personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Aprīlī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sociālie darbinieki un sociālie mentori mērķa grupai visbiežāk snieguši atbalstu:

  • dokumentu kārtošanā, piemēram, iesniegumu un pieteikumu sagatavošanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un bankās, izglītības iestādēs, Rīgas sociālajā dienestā;
  • pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, organizācijām, tai skaitā, izglītības iestādēm, PMLP, bankām, medicīnas iestādēm, Rīgas Satiksmi, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Sarkanā Krusta humānās palīdzības punktiem, "Informācijas centrs imigrantiem" (ICI) jurista un psihologa konsultācijām. Kopā ar klientiem aktīvi veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.
  • sniegts atbalsts sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā dažādu sadzīves priekšmetu sagāde - apģērbu, apavu, bērnu rotaļlietu iegāde, sadarbība ar PMIC "Mucenieki" administrāciju, psihologa, optometrista vizītes organizēšana un citi jautājumi.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja:
Rasa Saliņa,
biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr. 29145314
e-pasts:

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: