sif-jauns-kras


Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekts Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai paredz stiprināt Zemgales NVO Centra darbību, nodrošinot ikdienas pakalpojumu veikšanu, ekspertu piesaisti Zemgales NVO Forumam, stratēģijas plānošanu 3 gadiem, paplašināt par Zemgales NVO sektoru pieejamo informāciju mājas lapā (t.sk. ar iespēju atlasīt aktīvās organizācijas pēc to darbības jomas), pārstāvēt Zemgales NVO sektora intereses vietējā (pašvaldību), reģionālā (Zemgales plānošanas reģions) un nacionālā līmenī (valsts pārvalde), kā arī veicināt savstarpēju sadarbību starp reģionā esošajām NVO, izmantojot gan Zemgales NVO Forumu kā platformu, gan arī veicot ikdienas konsultācijas.

Projekta mērķis ir nodrošināt Zemgales NVO sektora aktīvu līdzdalību sabiedriskos procesos, veicinot kvalitatīvu atbalstu reģiona NVO darbībai un līdzdalībai, stiprinot Zemgales NVO Centra darbību un aktivitātes, kā arī paredzot nodrošināt vismaz 400 NVO pārstāvju un 80 indivīdu iesaisti sekojošās aktivitātēs: konsultāciju nodrošināšana, pasākumi NVO sadarbības veicināšanai (Zemgales NVO Forums – sadarbības platforma), interešu pārstāvniecība, informācijas resursu pieejamība – apkopot Zemgales NVO sektoram aktuālu informāciju un publicēt mājas lapā, sociālajos tīklos.

предоставил финансирование: 13739,92 EUR / 9 656.47 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 044
Исполнитель проекта: Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Место реализации: Zemgales plānošanas reģions
Период проетка: 01.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор