Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Apmācību programmas “AIRI vecākiem” atbalsta nodro[..]

sif-jauns-kras


Apmācību programmas “AIRI vecākiem” atbalsta nodrošināšana esošajiem audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem un ģimenes modeļa aprūpē strādājošiem speciālistiem Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Īstenojot projektu, paredzam turpināt ilgtermiņā uzlabot bioloģisko vecāku aprūpi zaudējušo bērnu un jauniešu dzīvi - radīt labākas iespējas augt ģimeniskā vidē, nodrošinot iespējas aizbildņu, audžuvecāku, adoptētāju kvalitatīvām apmācībām un atbalstam, turpinot Latvijā ieviest daudzās pasaules valstīs jau atzītu, pierādījumos balstītu programmu "AIRI vecākiem"/ "Attīstība, izglītība, resursi, informācija vecākiem" jeb "PRIDE - (angļu val.) Parent Recources for Information, Development and Education - adaptējot programmas 2.līmeņa jeb atbalsta apmācību moduļus un pilotējot tos visā Latvijas teritorijā (5 plānošanas reģioni).

Galvenās aktivitātes
Projekta ietvaros tiks nodrošināta inovatīva pakalpojuma attīstība – ārpusģimenes aprūpē strādājošo audžuvecāku, aizbildņu, adoptētāju, ģimenes modeļa institūciju darbinieku kapacitātes stiprināšana, ko nodrošinās "AIRI vecākiem" apmācību programmas 2.līmeņa jeb atbalsta apmācību programmas divu moduļu ieviešana un adaptēšana Latvijas situācijai. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Plānotie rezultāti
Nodrošinot programmas 2.līmeņa jeb atbalsta apmācību divu moduļu ieviešanu:
- iztulkota un adaptēta Latvijas situācijai programmas "AIRI vecākiem" 2.līmeņa atbalsta nodarbību divu moduļu rokasgrāmata;
- 22 personas (iepriekš apmācīti Latvijā strādājoši programmas treneri) metodes ārzemju eksperta vadībā apguvuši atbalsta nodarbību īstenošanas metodiku (divi moduļi);
- īstenojot prakses sadaļu atbalsta grupu vadīšanā, apmācītie treneri vadījuši 11 atbalsta grupu nodarbības visā Latvijā, tādejādi apmācot vidēji 88 mērķa grupas personas (cilvēkus, kuri savā ģimenē uzņēmuši bērnus, kuri zaudējuši vecāku gādību, un speciālistus, kas strādā ģimenes modeļa aprūpes institūcijās).

Amount of Grant Awarded: 14720,71 EUR / 10 345.77 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 047
Project Promoter: Biedrība "Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.02.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums