Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta mērķis ir īstenot interešu aizstāvības darbību jaunatnes politikas jomā, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes.

Projekta galvenās aktivitātes ir līdzdalības nodrošināšana, atzinumu sniegšana, Eiropas jaunatnes politikas īstenošana Latvijā, paralēli nodrošinot projekta vadības kvalitatīvu darbu.

Projekta laikā plānots sasniegt sekojošus kvantitatīvus rezultātus: Apmeklēto sēžu un sanāksmju skaits – 100, Apmeklēto pasākumu skaits – 30, Sagatavoto atzinumu skaits – 5, Sagatavotie viedokļi (pozīcijas, saskaņojumi) par starptautisko likumdošanas jaunatnes jomā pārnesi Latvijā – 5, Apmeklēto starptautisko pasākumu skaits – 5, Organizēto diskusiju (online un klātienē) skaits – 13, sekmējot NVO sektora līdzdalības nodrošināšanu lēmumu pieņemšanā, jauniešu viedokļu paušanu ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā, LJP kā interešu aizstāvja jaunatnes jomā atpazīstamību valsts pārvaldē un pašvaldībās, jaunas pieredzes iegūšanu atzinumu sagatavošanas procesos un arvien jaunu cilvēku iesaisti IA jomā un jaunas pieredzes ES jautājumu integrēšanā Latvijā gūšanu.

предоставил финансирование: 8000,00 EUR / 5 622.43 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/IAS/ 010
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор