Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un soc[..]

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšanu 6 mēnešu laikā

Logo ESF

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšanu 6 mēnešu laikā


Kopš 2016.gada 1.decembra biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sniedz sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sešu mēnešu laikā (līdz š.g. maija beigām) ir sniegts atbalsts 340 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori, kopumā tika piesaistīti 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums šiem cilvēkiem nozīmē – saņemt atbalstu viņu un viņu ģimenes locekļu ikdienas situāciju risināšanā un integrācijā jaunā vidē.

Sniegtais pakalpojums nemitīgi attīstās un pilnveidojas, to ietekmē dažādi politiski un ekonomiski, kā arī sadzīviski apstākļi. Bet, lai virzītos uz priekšu, ir jāizvērtē padarītais, jāprot saskatīt un pateikt labās lietas, izvirzīt jaunus izaicinājumus.

"Sabiedrības integrācijas fonds ir apņēmies panākt to, ka sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu tiek sniegts kvalitatīvi un attīstās ilgtermiņā," uzsver Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Ar sniegtā pakalpojuma izvērtējumu var iepazīties biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sagatavotajā izvērtējuma ziņojumā. Izvērtējuma ziņojumā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto sešu mēnešu laikā, kā arī iekļauta informācija par izaicinājumiem un grūtībām.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: