sif-jauns-kras


“Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Поиск проектов

Mērķis: ebreju, krievu un latviešu bērniem un jauniešiem veicināt savstarpēju izpratni, sadarbību kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

Mērķa grupa: ebreju, krievu un latviešu bērni un jaunieši
Īstenošanas vieta – Rīga

Galvenās aktivitātes:
1) Seminārs
2) Pētijums "Ebreju mūzika Latvijā"
3) Konference „Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!"

Rezultāti – Veicināta:
• ebreju bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana,
• Latvijas ebreju kopienas etniskās unikalitātes pienesums Latvijas sabiedrības kopējam labumam,
• ebreju un krievu tautības pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos,
• ebreju, krievu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai.Результаты проекта:

pdfEbreju mūzikas bagātības - prezentācija

предоставил финансирование: 5000,00 EUR / 3 514.02 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/MTSP/03
Исполнитель проекта: Biedrība „Goraļ”
Место реализации: Rīga