sif-jauns-kras


Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir nodrošināt un stiprināt operatīvas un aktuālas informācijas apmaiņu starp latviešu kopienām un indivīdiem Eiropā. Jau ir izveidota laba sadarbība ar Eiropas latviešu apvienību, kas ietver 18 latviešu biedrības un kopienas 15 valstīs ar kopējo biedru skaitu apm. 10 000, g.k. informācijas apkopošanā un izplatīšanā laikraksta „Brīvā Latvija" slejās. Pilnvērtīga digitālā versija nodrošinātu dinamiskāku ritmu un plašāku pieejamību, vienlaikus sniedzot daudzpusīgu un objektīvu informāciju par Latvijas politiku, kultūru, tautsaimniecību, izglītību, sociālo dzīvi utt., un no otras puses, sniedzot un hronoloģizējot informāciju par kultūras, sociālajām, ekonomiskajām u.c. norisēm ārpus Latvijas (piem., „Eslingena-70" svētki, semināri, konferences, akcijas, mākslinieciskā pašdarbība trimdā u.c.).

Piešķirtais finansējums: 8198,78 EUR / 5 762.14 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MA/DM/03
Projekta īstenotājs: Biedrība „Laiks-BL”
Īstenošanas vieta: Latvija, Eiropa