sif-jauns-kras


Ziņas Vieglajā valodā – pieejama informācija cilvēkiem ar invaliditāti

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Meklēt projektus

Ziņas Vieglajā valodā („Vienkārši par svarīgo!") vienkāršā un viegli saprotamā veidā stāsta par notikumiem Latvijā un pasaulē, arī sportu un laika apstākļiem.

Projekta mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību iespējami plašākam cilvēku lokam, tostarp, cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi sniedzot viņiem iespēju pilnvērtīgi līdzdarboties Latvijas sabiedrības dzīvē, izprast tajā notiekošos procesus un pieņemt pamatotus lēmumus.
Tie ir cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, cilvēki, kuri slikta zina valodu un vēlas to iemācīties, gados vecāki cilvēki, tāpat tie, kas izmanto vieglo valodu, lai ātrāk un vienkāršāk uztvertu informāciju u.c.

Projekta laikā klausītāji katru dienu tiks nodrošināti ar 5 minūšu garām ziņām Vieglajā valodā. Tās skan katru vakaru LR1 23.00.

Ziņu izlaidumu sagatavo Vieglās valodas prasmi apguvis redaktors, kura atbilstošo kvalifikāciju apliecina Pieaugušo neformālās izglītības centra sertifikāts. Redaktors atlasa dienas notikumus pēc svarīguma, rediģē tekstu un pārveido to Vieglajā valodā, kas ir vienkārša un saprotama - tekstu veido vienkārši paplašināti teikumi, aizstājot sarežģītos vārdus, veidojot atbilstošas sintaktiskās formas. Redaktors ziņas ēterā lasa lēnām, pareizajās vietās uzsverot informatīvi aktīvos atslēgvārdus, ieturot pauzes u.c.

Lai nodrošinātu ziņu ilglaicīgumu, informācija tiek izplatīta 4 darbības platformās: Latvijas Radio 1.kanāls, Latvijas Radio 1 interneta platforma, Latvijas Radio raidījumu arhīvs (www.latvijasradio.lv ); vienotais sabiedrisko mediju portāls www.lsms.lv, kur ziņas Vieglajā valodā papildinātas ar atbilstošu foto materiālu.Projekta rezultāti:

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/zinjas-vieglaja-valoda/

Piešķirtais finansējums: 9791,10 EUR / 6 881.22 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MA/PI/06
Projekta īstenotājs: VSIA „Latvijas Radio” (Ziņu dienests)
Īstenošanas vieta: Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.06.2017.-31.10.2017.

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/zinjas-vieglaja-valoda/