Logo RGBES logo ar atsauci


3. partnerorganizāciju atlase

Finansējuma avots: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Programma:
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 27.10.2017.
Iesniegšanas datums: 27.11.2017.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu partnerorganizāciju atlasi:
- pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai,
- maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai
visā Latvijas teritorijā no 01.04.2018., kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 27.11.2017. līdz plkst. 17.00.

Iesniegumu iesniegšana

Atlases iesniegumus var iesniegt:
- personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Aspazijas bulvāris 24 (3. stāvs), Rīga, LV-1050;
- nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu .
- aizpildot atlases iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, iepriekš parakstot attiecīgu vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu;

Lai atlases iesniegumu aizpildītu tiešsaistē, nepieciešams noslēgt vienošanos par iesnieguma iesniegšanu tiešsaistē. Aicinām pretendentus aizpildīt vienošanos, norādot informāciju par pretendentu un atbildīgo amatpersonu. Aizpildīto un parakstīto vienošanos lūdzam nosūtīt Sabiedrības integrācijas fondam divos eksemplāros pa pastu vai iesniegt personīgi Aspazijas bulvārī 24 (3. stāvs), Rīgā, LV-1050.

Sabiedrības integrācijas fonds pēc Vienošanās noslēgšanas piecu darba dienu laikā piešķirs organizācijai piekļuves tiesības projekta iesnieguma aizpildīšanai tiešsaistē.

Vienošanās par tiesībām lietot Fonda PEVS atlases iesniegumu un pārskatu iesniegšanai tiešsaistē

Informatīvie semināri

Laika posmā no 2017. gada 6. novembra līdz 9. novembrim tiks rīkoti reģionālie informatīvie semināri par atlases iesniegumu sagatavošanu – 6.novembrī Rīgā, 7.novembrī – Saldū, 9.novembrī – Jēkabpilī. Pilna informācija par semināriem skatāma sadaļā "Semināri".

Jautājumi

Jautājumus par atlases iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi "Partnerorganizāciju atlase" ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms atlases iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
Iesniegtie jautājumi un atbildes tiks apkopotas un būs pieejamas ikvienam www.sif.gov.lv sadaļā „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" → „Biežāk uzdotie jautājumi" un www.atbalstapakas.lv sadaļā → "Informācija".

Atlases dokumenti

Atlases iesniegumu sagatavošanai nepieciešamā informācija pieejama arī Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Aspazijas bulvārī 24 (3. stāvs), Rīgā, apmeklētāju laiks: darba dienās no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

Informatīvie semināri par partnerorganizāciju atlases iesniegumu sagatavošanu Rīgā un reģionos:

6.11.2017. plkst. 11.00 – Rīga, Eiropas māja, Aspazijas bulvāris 28 – darba kārtība

7.11.2017. plkst. 11.00 – Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs (telpa 8) – darba kārtība

9.11.2017. plkst. 11.00 – Jēkabpils, Rīgas iela 212, Krustpils kultūras nams, 3.stāvs – darba kārtība

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67078182 vai e-pastu ar norādi „Dalība seminārā". Piesakot savu dalību norādiet:
• vārdu, uzvārdu;
• organizāciju, kuru pārstāvat;
• tālruņa numuru vai/un e-pastu.

Dalība semināros ir bez maksas.

Semināru prezentācijas materiāli:

pdfAtlases informācija

pdfIesniegums-ieteikumi

pdfIesnieguma iesniegšana, vērtēšana

Semināra dalībnieki ar prezentācijas izdrukām netiks nodrošināti. Nepieciešamības gadījumā lūdzam tos izdrukāt.

Šai programmai nav atrasti projekti.