Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Par Rīcības plāna izpildi

Par Rīcības plāna izpildi

Logo ESF

Par Rīcības plāna izpildi

2017. gada 14.novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu izpildi".

Rīcības plāns ietver trīs rīcības virzienus: personu atlasi un pārvietošanu; patvēruma meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu; sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus.
Viens no būtiskākajiem sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsta pasākumiem tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) īstenotajā aktivitātē "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu".

infografikaVK

No 2016.gada 6.aprīļa līdz 2017.gada 23.oktobrim sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus saņēma 644 patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālie darbinieki katram klientam izstrādāja individuālos sociālekonomiskos iekļaušanas plānus, noteica ilgtermiņa un īstermiņa mērķus savukārt sociālie mentori palīdzēja tos īstenot dzīvē, nodrošinot praktisku atbalstu.

Infografikas par Rīcības plāna izpildi: šeit

Ministru kabinets pieņēma zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un nolēma, ka Rīcības plāna izpildē iesaistītajām institūcijām ir jāturpina plānā paredzēto uzdevumu izpildi, jāsaglabā pašreizējais Rīcības plānā paredzētais pasākumu finansēšanas modelis un atbildīgajām ministrijām izvērtēt līdz 2018.gada 30.martam informatīvā ziņojuma sadaļu "Identificētie problēmjautājumi" un veikt nepieciešamos pasākumus šo problēmjautājumu risināšanai, atbilstoši noteiktajām kompetencēm.