Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība

sif-jauns-kras


Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību, līdzdarbību un līdzatbildību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai.
Fonds to ir iecerējis sasniegt:
1) nodrošinot iespēju un veidojot iedzīvotāju izpratni par aktīvas līdzdalības iespējām attīstības dokumentu monitoringā;
2) "Radošajās apkaimes darbnīcās" veicinot iedzīvotāju diskusiju par attīstības prioritātēm vietējā apkaimē, mudinot iedzīvotājus sadarboties apkaimes jautājumu risināšanā, attīstīt jaunas pagastu sadarbības formas.
3) Talsu novada V Iedzīvotāju forumā nodrošinot iespējas ģenerēt idejas, radīt priekšlikumus jaunu pasākumiem un akcijām, padarīt iedzīvotāju iniciatīvas un to daudzveidību redzamākas plašākā sabiedrībā, stiprināt Talsu novada iedzīvotāju kopienas piederības un identitātes sajūtu
4) Izveidojot komunikācijas platformu iedzīvotāju viedokļu, atzinumu un rīcību pieejamībai un vietējas sabiedrības informēšanai
5) Projektu programmā rosinot iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties kopīgi definēto ideju īstenošanā;
6) Ar Talsu novada pašvaldības un Talsu novada fonda sadarbības memorandu veicināt pašvaldības un nevalstiskā sektora sadarbību un ilglaicīgu sadarbību kopēju mērķu sasniegšanai.

Minēto aktivitāšu rezultātā tiks sekmēta kopienu filantropijas attīstība, stiprinot fonda kapacitāti un pieredzes pārmantojamību aktīvai iedzīvotāju līdzdalībai pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Amount of Grant Awarded: 6351,44 EUR / 4 463.82 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/009
Project Promoter: Nodibinājums "Talsu novada fonds"
Place of implementation: Talsu novads
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums