Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un d[..]

sif-jauns-kras


Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekta iesniedzējs ir nodibinājums " Kandavas novada iespēju fonds", kurš dibināts 2013.gadā un darbojas Kandavas novada teritorijā

Projekta vispārējais mērķis ir: veicināt Kandavas novada iedzīvotāju ieinteresētību, aktivitāti un sadarbību kopienai svarīgu jautājumu risināšanā un šo jautājumu aktualizēšanā, kā arī pilsonisko iesaisti un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Projekta tiešais mērķis ir: gūt atbalstu Fonda aktivitātēm, kas sekmēs novada iedzīvotāju līdzdalību novada pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbību savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī sekmēs brīvprātīgā darba nozīmīguma aktualizāciju Kandavas novadā.

Projekta mērķgrupa ir: sociāli un sabiedriski aktīvie cilvēku Kandavas novadā.
Projekta galvenās aktivitātes ir noorganizēt 5 pagastu ideju darbnīcas un vienu iedzīvotāju forumu Kandavas novadā, veicināt iedzīvotāju interešu kopu un novada NVO iesaisti Fonda mazo grantu konkursā " Dari pats!" akcentējot brīvprātīgā darba nozīmīgumu savas dzīves vides uzlabošanā.

Sagaidāmie projekta rezultāti ir: aktīvāka novadu iedzīvotāju pilsoniskā iesaiste un līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā un sadarbībā ar novada NVO, Fonda dalībnieku pieaugums, realizēti 6 projekti, kuru pamatā ir brīvprātīgais darbs.

Amount of Grant Awarded: 5432,54 EUR / 3 818.01 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/001
Project Promoter: Nodibinājums "Kandavas novada iespēju fonds"
Place of implementation: Kandavas novads
Duration of the project: 01.03.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums