Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Dzīvnieku policija - brīvprātīga sabiedrisko dzīvn[..]

sif-jauns-kras


Dzīvnieku policija - brīvprātīga sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustība Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Nodibinājuma "dzivniekupolicija.lv" ilgtermiņa mērķis ir radīt Latvijā Dzīvnieku policijas komandu (sabiedriskie dzīvnieku aizsardzības inspektori), kas ir brīvprātīgais darbs, balstīts uz zināšanām un kompetenci dzīvnieku aizsardzības jomā. Projekta mērķis virzīts uz Nodibinājuma ilgtermiņa mērķa sasniegšanu - informētas pilsoniskās sabiedrības attīstība dzīvnieku aizsardzības jomā, pastāvīgu brīvprātīgo piesaiste un koordinēšana, kā arī Nodibinājuma aktīva un regulāra līdzdalība valsts pārvaldē dzīvnieku aizsardzības un labturības nozarē. Mērķa sasniegšanai plānotās aktivitātes: izstrādāt Nodibinājuma stratēģiju; uzturēt un aktualizēt portālu http://www.dzivniekupolicija.lv; sniegt e-konsultācijas (juridiskos un portāla lietošanas jautājumos); līdzdarboties valsts pārvaldē tiesību aktu pilnveidošanā, pieteikties dalībai Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē; organizēt un koordinēt brīvprātīgo palīgu darbu, attīstot dzīvnieku policijas kustību; turpināt sadarbību ar Latvijas dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku aizsardzības organizācijām u.c. aktivitātes.
Projekts kā organizācijas darbības atbalsts plānots 10 mēnešu periodā. Šajā laikā plānotie projekta rezultāti: izstrādāta organizācijas stratēģija; aktualizēts portāls http://www.dzivniekupolicija.lv; nodrošināta Nodibinājuma pārstāvja līdzdarbība valsts pārvaldē; pilnveidots darbs ar brīvprātīgajiem palīgiem, t.sk., piesaistot jaunus brīvprātīgos u.c. Projekta tiešā mērķa grupa: Nodibinājuma darbinieki, brīvprātīgie palīgi, sadarbības partneri (dzīvnieku patversmes un dzīvnieku aizsardzības organizācijas).

Amount of Grant Awarded: 14999,95 EUR / 10 542.02 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/055
Project Promoter: Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.