Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība[..]

sif-jauns-kras


Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Mērķa grupa: sievietes, jaunieši un bērni
Projekta īstenošanas vieta: Latvija
Projekta galvenās aktivitātes: dalība valsts iestāžu darba grupās un komisijās, atzinumu par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sniegšana, koalīcijas ar Baltijas NVO veidošana seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai, publiskas aktivitātes (ārvalstu ekspertu apaļais galds par seksuālās ekspluatācijas novēršanu, dalība festivālā LAMPA, līdztiesības veicināšanas politisko programmu izveide pirms Saeimas vēlēšanām, lekcijas, u.c.).
Projekta plānotie rezultāti: Sabiedrības un lēmējinstitūciju izpratne par sieviešu, jauniešu un bērnu problēmām, vajadzībām atbilstošas likumdošanas izveide un ieviešana; sagatavoti nostājas dokumenti, atzinumi, pausti viedokļi par:
• izglītības reformu;
• Stambulas konvencijas ratificēšanu, vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu;
• rehabilitācijas pakalpojuma uzlabošanu no vardarbības cietušajiem, varmākām un cilvēku tirdzniecības upuriem;
• Prostitūcijas ierobežošanas likumu;
• tiesisko aizsardzību nereģistrētās attiecībās;
• sieviešu ekonomisko iespēju paplašināšanu.
Palielināsies sieviešu skaits, kas vērsīsies pēc palīdzības savu tiesību uz dzīvību un veselību aizstāvībai, pieprasot pagaidu aizsardzību no vardarbības. Palielināsies izglītības institūciju skaits, kuras ieviesīs MARTAs metodi darbam ar jauniešiem, lai novērstu vardarbību.
Kopumā tiks uzlabota sieviešu un bērnu tiesiskā aizsardzība visā Latvijā.

Piešķirtais finansējums: 11915,66 EUR / 8 374.37 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/IAS/017
Projekta īstenotājs: Biedrība “Centrs MARTA”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums