Sākums

sif-jauns-kras


Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Apraksts

Mērķa grupas – valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas; biznesa sektori; NVO un sociālās iniciatīvas, sabiedrības kopumā.
Īstenošanas vieta – visa Latvija.

Galvenās aktivitātes:
1. Vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos.
2. NVO vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājums vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā
3. Sabiedrības informēšana par aktuālo informāciju vides jomā pašvaldību un valsts līmenī, aicinot brīvprātīgi iesaistīties Pasaules Dabas Fonda(PDF) darbā.

Plānotie rezultāti:
1. Vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.
2. Veicināta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā.
3. Veikti regulāri(vismaz reizi nedēļā) ieraksti PDF mājas lapā un sociālajos tīklos par fonda veiktajām, divām augstāk minētajām, aktivitāšu grupām.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 12794,45 EUR / 8 991.99 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/IAS/015
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli