Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latvijai veltītā dzīve. Mazākumtautību pārstāvji Latvijas kultūrā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018

Search projects

Projekts ir veltīts Latvijas Valsts 100gadei.
Projekta mērķis ir Latvijā dzīvojošo ebreju un ukraiņu bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas ebreju etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana.
Projekta ietvaros ir plānota ebreju, ukraiņu un latviešu skolu jauniešu sadarbība, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un kultūras procesu izpratni un analīzi.

Projektā ir plānots iesaistīt ebreju bērnus no Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas, Rīgas Ukraiņu vidusskolas un latviešu bērnus no Rēzeknes katoļu vidusskolas un Majoru vidusskolas (Jūrmala).
Projektā ir akcentētas divas tēmas:
1. Latvijas ebreju reliģiskā dzīve (Rēzeknes Zaļā sinagoga un Rīgas sinagoga).
2. Mazākumtautību pārstāvji un viņu loma Latvija kultūrā.

Svarīgs uzdevums ir veicināt sabiedrības saliedētību un identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. Īpaši svarīgi ir iesaistīt šajos procesos un pētījumos jauniešus.

Mērķis ir pievērst skolnieku uzmanību tādam personībām kā Inese Galante, Mendelim un Harijam Bašam, Rutai Šac-Marjašai u.c. Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem, kuri sasniedza starptautisku popularitāti un devuši izcilu ieguldījumu Latvijas kultūrā.

Projekta ietvaros: braucieni no Rīgas uz Rēzekni (ar Rēzeknes Zaļās sinagogas apmeklējumu) un no Rēzeknes uz Rīgu (ar tikšanās ar Latvijas Katoļu Arhibīskapu Z.Stankēviču un Lietuvas virs rabīnu K.Kreļinu.)

Amount of Grant Awarded: 4 490,00 EUR / 3 155.59 LVL;
Project number: 2018.LV/MTSP/08
Project Promoter: Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums"
Place of implementation: Rīga, Latgale
Duration of the project: 15.04.2018.-28.10.2018.