Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > NVA organizētajā konferencē prezentācija par dažād[..]

NVA organizētajā konferencē prezentācija par dažādības vadību.

Logo ESF

NVA organizētajā konferencē prezentācija par dažādības vadību.

Dažādības eIMG 6194ksperte Evita Goša 24. maijā viesnīcas "Islande" konferenču centrā uzstājās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā starptautiskajā konferencē "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt". Tajā uzstājās arī NVA direktore Evita Simsone, Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla valdes priekšsēdētājs Fons Leroy, finanšu eksperte Ilze Jurkāne, LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, AS "Rīgas Piena kombināts" personāla daļas vadītāja Evita Osīte, A/S "Grindeks" Personāla departamenta vadītāja Ilze Ogle un citi. Konferencē piedalījās 130 dalībnieki, t.sk. darba devēju pārstāvji.

Dažādības eksperte Evita Goša konferencē uzstājās ar prezentāciju "Dažādības vadība un tās nozīmē uzņēmējdarbībā". Prezentācijas ievadā eksperte skaidroja dažādības jēdzienu darba vides kontekstā, uzsverot tās nozīmi uzņēmuma stratēģijā, kas savukārt ļauj radīt organizācijai pievienoto vērtību trīs virzienos. Dažādības vadība ir tādas uzņēmuma iekšējās vides veidošana, kas pieņem dažādību un kurā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem neatkarīgi no darbinieku vecuma, dzimuma, invaliditātes, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem (darba vides dažādība). Tā ir darbinieku atšķirīgās pieredzes, zināšanu, talantu, iemaņu un pieeju apzināšana un to pārvēršana uzņēmuma resursos un iespējās (darbinieku dažādība), kā arī orientēšanās uz dažādiem klientiem, kuri pārstāv dažādas sabiedrības grupas un kuriem ir daudzveidīgas vajadzības (klientu dažādība).

Turpinājumā Evita Goša stāstīja par konkrētiem uzņēmumu ieguvumiem, iekļaujot dažādības vadības praksi savā darbībā. Eksperte arī iepazīstināja ar dažādiem pētījumiem, kas apliecina dažādības vadības pozitīvo ietekmi. Pirmkārt, paaugstinās darbinieku motivācija un produktivitāte, darbinieki lepojas ar savu uzņēmumu, pieaug darbinieku uzticība uzņēmuma vadībai, rodas pozitīva ietekme uz jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī tas veicina jaunu klientu piesaisti. Mūsdienu tendences arī rāda, ka iekļaujoša vide uzlabo uzņēmuma reputāciju, zīmols tiek asociēts ar vienlīdzību un dažādību.

Evita Goša uzsvēra: "Lai radītu iekļaujošu uzņēmuma vidi, ir jāsāk ar maziem soļiem un šis process nekad neapstājas. Darbinieku apmācības par dažādības vadību, sadarbības partneru informēšana par dažādības vadību uzņēmumā, iespēja ziņot par pārkāpumiem, sieviešu īpatsvara palielināšana vadošajos amatos – tie ir tikai daži no iespējamajiem soļiem."

Būtiski ir arī ieguvumi diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām. Tās ir iespējas īstenot savu potenciālu, labāki dzīves apstākļi, tāpat uzlabojas sabiedrības attieksme.

Noslēgumā Evita Goša aicināja ikvienu konferences dalībnieku pārdomāt iespējas savā organizācijā un aicināja meklēt atbildes uz jautājumiem, ko mēs vēlamies sasniegt, kāds ir mūsu rīcības plāns, kā to vadīsim un uzturēsim?

Starptautiskās konferences "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien un rīt" norisei interesenti varēja sekot arī tiešsaistē NVA tīmekļvietnē (www.nva.gov.lv) un sociālajā vietnē Facebook (www.facebook.com/Nodarbinatiba/).

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi tiek sniegti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

IMG 6199 IMG 6200 IMG 6233

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Diskriminācijas novēršanas programmu koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts: