sif-jauns-kras


Latvijas bērnu nometne "Latvijas vasaras teātra pasakas"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Nometne „Latvijas vasaras teātra pasaka" iecerēta kā sākums regulārai ikvasaras nometņu sērijai, kad katru vasaru tiek iestudēta cita latviešu tautas pasaka.

Šajā nometnē no 17.07.2018. līdz 22.07.2018. Limbažu novada Lādezerā, 40 (20+20) bērni vecumā no 6-18 gadiem, kas dzīvo Latvijā vai diasporā (Krievijā, Īrijā, Vācijā, Dānija, Luksemburgā, Spānijā, Norvēģija) kļūs par aktieriem, kas iestudēs un Limbažu viduslaiku pilsdrupu estrādē izrādīs „Sprīdīša pasaku". Limbažu muzejs noslēguma izrādi papildinās ar savām aktivitātēm, veidojot pilsētas bērniem veltītus svētkus, savukārt skatītāju rindās tiks aicināti arī Saeimas un valdības pārstāvji, kā arī Valsts Prezidents. Iestudējuma pamatā - daudzveidīgs folkloras materiāls – muzicēšana ar tautas mūzikas instrumentiem, dziesmas, danči, rotaļas, mutvārdu žanri. Tas dod plašas iespējas nodarbību laikā saistoši un paliekoši iepazīstināt bērnus ar latviešu folkloras mantojumu un tuvināsies tā vērtībām. Brīvā laika izbraucienos pie amatniekiem (kalējs, maizes cepējs) un Limbažu muzeju viņi iepazīs Latvijas dabu, amatniecību un kultūrvēstures vērtības, tuvināsies Latvijas realitātei un kultūrtelpai un attīstīs latviešu valodas prasmes.

Nometnes sākumā ar koncertlekciju „Latvijas Simtgade manas dzimtas stāstos" dalībniekiem būs iespēja pievienoties Simtgades svinētāju pulkam.
Nometne tiek īstenota sadarbībā ar Limbažu novada muzeju un Latviešu centru Minsterē.

предоставил финансирование: 12981,68 EUR / 9 123.58 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/13
Исполнитель проекта: Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS"
Место реализации: Limbažu pagasts, Lādezers