sif-jauns-kras


Nometne "Inovators"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Diennakts nometnes "Inovators" mērķis ir veicināt diasporas bērnu latviešu valodas prasmju uzlabošanos, latviskās izcelsmes apzināšanos un komunikāciju ar vienaudžiem no Latvijas. Šogad nometnes laikā pētīsim kā atšķiras sadzīves apstākļi un tradīcijas Latvijas valsts pirmsākumos un mūsdienās, caur kopīgu bērnu grāmatu autora un ilustratora Alberta Kronenberga daiļrades izzināšanu un viņa stāstu atdzīvināšanu animācijas filmās.

Tā kā šis gads Latvijā paiet 100-gades zīmē, nometnes dalībniekiem tiks piedāvātas elektronikas nodarbības, kuru laikā katrs dalībnieks veidos savu gaismas objektu – latvju zīmi, kuras apvienojot, līdzīgi kā deju svētkos apvienojoties daudziem deju kolektīviem, veidosies lielāki raksti, kurus iemūžināsim fotogrāfijās un iesniegsim Latvijas simtgadei veltītajam foto konkursam "Mana zeme skaistā".

Lai pašu spēkiem paveiktu iecerēto nometnes laikā dalībniekiem tiks organizētas literatūras un elektronikas nodarbības, datorgrafikas nodarbības, foto, skaņas un video apstrādes nodarbības. Brīvajā laikā spēlēsim jautras un izklaidējošas sporta un galda spēles, iesim pārgājienā, kura laikā spēlēsim erudīcijas spēli "Vai pazīsti Latviju?". Nometnes noslēguma pasākumā – animācijas filmu festivālā "Papīra pūce", dalībniekiem savu veikumu būs iespēja demonstrēt vecākiem.

Nometne paredzēta 8 līdz 14 gadus veciem bērniem no Latvijas un ārzemēm, kopā 60 bērni (30 no Latvijas, 30 no ārzemēm).
Nometnes norisei izvēlēta klusa, zaļa vieta –Vaiņode (Raiņa iela 60).

Nometnes rezultātā bērni būs saturīgi, lietderīgi un jautri pavadījuši brīvo laiku kopā ar vienaudžiem no dažādām valstīm, izzinot latviešu tradīcijas un apzinoties, ka, tikai kopā mēs varam paveikt lielus darbus.

предоставил финансирование: 12999,36 EUR / 9 136.00 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/20
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks"
Место реализации: Vaiņode, Vaiņodes pagasts