sif-jauns-kras


Vienota latviešu diasporas Notikumu kalendāra datubāzes attīstīšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Mērķis
Uzturēt, vairāk nekā 800 latviešu diasporas kopienu, saikni ar Latviju un aktīvu latvietību mītnes zemēs, nodrošinot lielākās diasporas komunikācijas - interneta vietnes Latviesi.com Notikumu kalendāra datubāzes attīstību, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskiem risinājumiem un turpināt nodrošināt kvalitatīvu aktuālākās informācijas apriti diasporas vidū.

Projekta aktivitātes:
1. Pieaicināt profesionālus programmētājus, atrast labākos interneta vietnes uzlabojumu risinājumus, izstrādāt Tehnisko specifikāciju vietnes Notikumu kalendāra datubāzes sistēmas sadaļas attīstībai.
2. Interneta vietnes Latviesi.com, Notikumu kalendāra datubāzes, dizaina un tehniskās sistēmas programmas izstrāde, ieviešana, testēšana atbilstoši izstrādātajai Tehniskajai specifikācijai.
3. Interneta vietnes jauno tehnisko risinājumu prezentācija diasporas kopienām, medijiem un sadarbības partneriem, sadarbībā ar LR Kultūras ministriju.

Projekta mērķa grupa:
Tiešie ieguvēji no projekta realizācijas būs visi ārzemēs dzīvojošie latvieši un latviešu diasporas organizācijas, šī projekta laikā plānots sasniegt kā minimums 60 000 mērķa grupas pārstāvjus ar latvieši.com interneta vietnes starpniecību un 160 000 lietotāju ar Latviesi.com sociālo tīklu starpniecību.

Projekta ietvaros vismaz 10 diasporas kopienām sniegsim iespēju testēt un integrēt Notikumu kalendāru savās interneta lapās.

Projekta noslēguma prezentācijā tiešā mērķa grupa ir valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, diasporas kopienu pārstāvji u.c. interesenti, no kuriem 30 dalībnieki piedalīsies klātienē un vismaz 70 dalībnieki iesaistīsies tiešsaistes translācijā. Latviesi.com interneta vietne darbojas, kopš 2006.gada, sniedzot iespēju vienkopus redzēt aktuālāko informāciju diasporas latviešiem Notikumu kalendārā, veidot tīklošanās platformas uzņēmējiem un izvietot savas mājas lapas diasporas organizācijām. Nodrošinot Latviesi.com interneta vietnes uzturēšanu esam spējuši pierādīt sava darba nozīmīgumu un nepieciešamību. Latviesi.com ir neatņemama diasporas kopienu ikdienas sastāvdaļa, nodrošinot pasākumu publicitāti un sasniedzot tiešo mērķa grupu. Tai pašā laikā, tā ir interneta platforma, kuras informācijas apjoms turpina pieaugt un rada nopietnas bažas portāla administratoriem, jo trūkst mūsdienu tehnoloģiskie risinājumi, kuri nepieciešami, lai uzlabotu un nodrošinātu portāla spēju darboties turpmāk un sasniegt biedrības mērķus, nodrošināt diasporiešu saikni ar Latviju.

Piešķirtais finansējums: 14995,20 EUR / 10 538.69 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/24/02
Projekta īstenotājs: Biedrība "Mēs-latvieši pasaulē"
Īstenošanas vieta: Vācija - Freiburga; Latvija - Rīga
Īstenošanas ilgums: 16.06.2018.- 31.10.2018.