sif-jauns-kras


Topi asa doma! Topi skanīgs vārds!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Izvērtējot līdzšinējās latviešu kopienas Austrijā aktivitātes, lemts par nepieciešamību rosināt līdzdalību ne tikai jau ierastajos uz kulturvēsturisko tradīciju uzturēšanu vērstajos pasākumos, bet arī izvērst darbību saturiski jaunā kvalitātē. Virzienu, kādā Latviešu biedrība Austrijā vēlas paplašināt savu darbību šī projekta ietvaros, iezīmē Raiņa vārdi "Topi asa doma! Topi skanīgs vārds! Kā smēdes lakts, Kā vara zvans."

Projekta pamatmērķis ir iedzīvināt diskusiju forumu un rosināt jēgpilnu domapmaiņu par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem gan diasporas iekšienē, gan uz ārpusi sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem no Latvijas, kā arī nodrošinot profesionālu atbalstu komunikāciju platformu attīstīšanai.

Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
1) rīkot izglītojošu diskusiju Austrijā studējošiem jauniešiem un pieaugušajiem par pilsonisko aktivitāti, tās dažādajām formām un līdzdalības iespējām (pirmsvēlēšanu laikā rudenī, Vīnē);
2) organizēt latviešu folkloras meistarklasi bērniem un jauniešiem kopā ar pieredzes bagātiem folkloristiem un pedagogiem no Latvijas (plašāka pasākuma ietvaros, kas veltīts Latviešu bērnu skoliņas Austrijā pastāvēšanas 10.gadadienas atzīmēšanai);
3) nodrošināt profesionālu atbalstu biedrības komunikāciju platformas attīstīšanai (kā terminēts atbalsts starta izrāvienam ar secinājumiem un ieteikumiem turpmākai darbībai).

Piešķirtais finansējums: 6106,20 EUR / 4 291.46 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/25/13
Projekta īstenotājs: Latviešu biedrība Austrijā
Īstenošanas vieta: Austrija - Vīne, Klosterneuburga
Īstenošanas ilgums: 01.05.2018.- 31.10.2018.