sif-jauns-kras


Turpinājums Latvijā!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Lai nodrošinātu sabiedrības izglītošanu par Latvijas simtgadi, tās procesiem un norisēm un veicinātu sabiedrības piederības sajūtu Latvijai, projekts "Turpinājums Latvijā!", kas adresēts plašai Latvijas sabiedrības daļai, Radio Skonto ēterā 3 mēnešu, katru nedēļu, garumā tiks īstenots 3 dažādās formās:
- Radio spēle "Lielie pret mazajiem - Latvijai 100". Spēle norisināsies darba dienu rītos plkst. 8:10. Spēles mērķis ir izglītot sabiedrību par simtgadi, veicinot piederības sajūtu Latvijai. Spēlē piedalīsies atšķirīgu paaudžu dalībnieki - pieaugušie un bērni, kuriem būs jāatbild uz jautājumiem par Latviju. Spēle gan izglīto, gan izklaidē.
- Rubrika "Sapnis par Latviju turpmākajiem 100", pozitīvas nākamo Latvijas 100 gadu programmas ieskicējums gan reālos, gan vēlamos notikumos. Rubrika norisināsies pirmdienās, trešdienās un piektdienās, izņemot svētku dienas, plkst.18:10. Rubrikas mērķis apzināties, kādu savu valsti iztēlojamies, kādi ir nākotnē realizējamie darbi, idejas, kāda Latvija var būt atbalsta punkts talantīgiem, drosmīgiem cilvēkiem. No 2019. gada līdz divsimtgadei ēterā atšķirsim katram gadam prognozēto notikumu sarakstu un kopā būvēsim Latvijas nākotni.
- Rubrika "Ir labi dzīvot Latvijā!", kura norisināsies sestdienās plkst.12:40. Rubrikas mērķis ir Latvijas vēsturiskās, kultūras un sabiedriskās telpas izpratnes veidošana, aktualizējot jautājumu - kādēļ ir labi būt Latvijā.

Piešķirtais finansējums: 22945,27 EUR / 16 126.03 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/009/34
Projekta īstenotājs: SIA “Radio Skonto”
Īstenošanas ilgums: 01.10.2018.- 31.01.2019.

Kopumā 3 mēnešu garumā projekta "Turpinājums Latvijā!" ietvaros:
1) 60 radio spēles "Lielie pret mazajiem - Latvijai 100",
2) 35 rubrikas "Sapnis par Latviju turpmākajiem 100",
3) 13 rubrikas "Ir labi dzīvot Latvijā!"

1. Novembra radio spēļu 1. "Lielie pret mazajiem - Latvijai 100" :ieraksti (pievienoti datu nesējā)
1.1. Novembris: http://radioskonto.lv/spele-lielie-pret-mazajiem-latvijai-100-0810-darba-dienu-ritos/
1.2. Decembris: http://radioskonto.lv/spele-lielie-pret-mazajiem-latvijai-100-0810-darba-dienu-ritos/
1.3. Janvāris: http://radioskonto.lv/spele-lielie-pret-mazajiem-latvijai-100-0810-darba-dienu-ritos/

2. "Sapnis par Latviju turpmākajiem 100" rubriku ieraksti (pievienoti datu nesējā)
2.1. Novembris: http://radioskonto.lv/rubrika-sapnis-par-latviju/
2.2. Decembris: http://radioskonto.lv/rubrika-sapnis-par-latviju/
2.3. Janvāris: http://radioskonto.lv/rubrika-sapnis-par-latviju/

3. "Ir labi dzīvot Latvijā!" rubriku ieraksti (pievienoti datu nesējā)
3.1. Novembris: http://radioskonto.lv/ir-labi-dzivot-latvija-ik-sestdienu-1210/
3.2. Decembris: http://radioskonto.lv/ir-labi-dzivot-latvija-ik-sestdienu-1210/
3.3. Janvāris: http://radioskonto.lv/ir-labi-dzivot-latvija-ik-sestdienu-1210/

4. Projekta "Turpinājums Latvijā!" rubriku ierakstus var noklausīties:
http://radioskonto.lv/ir-labi-dzivot-latvija-ik-sestdienu-1210/
http://radioskonto.lv/rubrika-sapnis-par-latviju/