sif-jauns-kras


RUBRIKU SĒRIJA “VILTUS ZIŅAS UZMĀCAS”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt Radio SWH plašās klausītāju auditorijas medijpratību: veicinot izpratni un spēju atpazīt viltus ziņas, attīstot klausītāju kritisko domāšanu, un sniegt skaidri uzskatāmus argumentus un instrukcijas kā atpazīt viltus ziņas publiskajā mediju saturā ar viltus ziņu atklātas dekonstrukcijas palīdzību.

Ilgtspējīgi orientēts medijs kā AS Radio SWH ir ieinteresēts operatīvi reaģēt uz safabricētu un manipulatīvu ziņu dekonstrukciju, nepieļaujot šo ziņu tālāku izplatību. Radio SWH uzdevums ir aicināt un attīstīt sabiedrības kritisko un analītisko domāšanu, mācot un sniedzot uzskatāmus (saklausāmus) piemērus, lai rezultātā veicinātu kopējo sabiedrības medijpratību.

AS Radio SWH līdzīgu projektu uz doto brīdi ir iesniegusi reģionālo mediju atbalsta programmas ietvaros, lai šādas rubrikas izskanētu Radio SWH Rock. Taču esam pārliecināti par šī projekta unikalitāti, tāpēc vēlamies analoģiskas rubrikas ar savādāku saturu realizēt arī nacionālā medija mērogā, sasniedzot ievērojami lielāku auditoriju un mediju pratības veicināšanas ieceri realizējot valsts mērogā.

Radio SWH veidos viltus ziņu dekonstrukcijas rubrikas "Viltus ziņas? Izsargājies.", kuru ietvaros tiks sniegta viltus ziņa, kam secīgi sekos šīs ziņas profesionāla dekonstrukcija kopā ar aicinājumu arī turpmāk šādas ziņas atpazīt, neizplatīt un no tām izsargāties.

Projekta ietvaros (4 mēnešu periodā) ir plānots izveidot 80 unikālus rubriku failus, nodrošinot to izskanēšanu minētajā periodā pamīšus 3 reizes dienā – no rīta, pusdienās un pēcpusdienā. Kopā nodrošinot 122 dienas pa 3 ētera epizodēm jeb 366 reizes.

Katru mēnesi tiks izgatavoti 20 unikāli viltus ziņu un to dekonstrukcijas audio faili – aptuveni 90 sekunžu gari džingli, kas tiks atskaņoti pēc slīdošā grafika principa ārpus reklāmas blokiem trīs reizes dienā.

Viltus ziņu un to dekonstrukcijas failu arhīvā atsevišķā sadaļā Radio SWH mājas lapā tiks ievietotas visi 80 unikālie faili uzreiz pēc to izskanēšanas ēterā, kā arī divas reizes mēnesī projekta ietvaros saite un kodolīgs projekta apraksts kopā ar projekta vizuālajiem materiāliem tiks publicēts Radio SWH sociālo tīklu facebook un twitter kontos.

Turklāt, Radio SWH kā viens no nozares izteiktiem līderiem un ar plašo auditoriju apzinās savu ietekmi sabiedrības viedokļa veidošanā, tāpēc sabiedrības izglītošana medijpratības virzienā, veidojot indivīdu izpratni un attīstot kritisko domāšanu, ir būtiski no visiem aspektiem raugoties.

Piešķirtais finansējums: 18237,87 EUR / 12 817.65 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/031/17
Projekta īstenotājs: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Īstenošanas ilgums: 15.09.2018.- 14.01.2019.

https://www.radioswh.lv/raidijumi/viltus-zinas-uzmacas/