sif-jauns-kras


Multimediāls analītiskās žurnālistikas cikls „ Par ko balsot?”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Lai realizētu „Delfi" darbības pamatmērķi veidot sabiedriski nozīmīgu saturu, medijs īstenos priekšvēlēšanu diskusiju, interviju (gan tiešraidēs, gan pēc tam „video pēc pieprasījuma" formātā) un analītisku materiālu ciklu multimediālā formātā, kas ļaus sabiedrībai veikt pamatotu izvēli 13.Saeimas vēlēšanās. Tieši "Delfi" šobrīd var nodrošināt visplašākās sabiedrības, it sevišķi jauniešu un sociālekonomiski aktīvo sabiedrības grupu, sasniegšanu, kuras pamatā informāciju iegūst digitālajā vidē.

Lai „Delfi" žurnālisti un raidījumu cikla veidotāji varētu balstīties uz reprezentablu pētījumu datiem un realizēt alternatīvu, salīdzināmu datu analīzes funkciju gan pirmsvēlēšanu posma saturā, gan vēlēšanu nakts reportāžās, paredzēts izmantot alternatīvus, padziļinātus socioloģijas pētījumus par vēlētāju noskaņojumu un vērtībām, kā arī alternatīvu vēlētāju aptauju iecirkņos (exit poll). Alternatīvas aptaujas par vēlētāju vērtībām un izvēlēm, kā arī vēlētāju aptauja pie iecirkņiem (exit poll) ir būtiskas, jo pieredze (piemēram, 2017. gada pašvaldību vēlēšanu laikā) rāda, ka balstīšanās uz vienu avotu šajā jomā noveda pie daudziem maldīgiem secinājumiem mediju telpā, kas devalvēja kopējo analīzes līmeni.

Piešķirtais finansējums: 79283,53 EUR / 55 720.78 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/069/27
Projekta īstenotājs: Akciju sabiedrība "DELFI
Īstenošanas ilgums: 20.08.2018.- 30.10.2018.

Rezultāti atbilstoši plānotajam:
1) Ar kvalitatīva žurnālistika satura palīdzību analizēti sabiedriski politiskie procesi un aktualizēts Latvijas sabiedrībai nozīmīgs notikums, kā arī padziļināti skaidrota tā ietekme.
2) Novadīts plānotais 15 video interviju un diskusiju cikls – tiešraidēs un arhivēti „video pēc pieprasījuma".
3) Izveidota analītisku, multimediālu rakstu sērija atbilstoši projektā plānotajam.
4) Realizēta tiešraide ar J.Domburu. no 6. oktobra 19.45 līdz 7. oktobra 4.00, kā arī publicētas reportāžas no vēlēšanu nakts atbilstoši projektā plānotajam.
5) Sabiedrība detalizēti iepazīstināta ar politisko partiju piedāvājumu, paveikto un plāniem, veikta šā piedāvājuma analīze.
6) Stiprināta "Delfi" komandas kompetence orientēties informācijā par politiskajiem procesiem, analizēt tajās notiekošo procesu cēloņus un sekas.
7) "Delfi" redakcijā stiprināta kapacitāte analītikas un pētnieciskās žurnālistikas nodaļai, kas turpina darboties arī pēc projekta noslēguma. Redakcijas kapacitāti paaugstināja mazāk pieredzējušo kolēģu sadarbība ar J.Domburu un Delfi pieredzējušākajiem kolēģiem politikas, dažādu nozaru un vēlēšanu tematikas atspoguļošanā. Tāpat intensīvs darbs pie šīs tematikas plānošanas, realizēšanas un rezultātu analīzes.
8) Noslīpēts video diskusiju un interviju žanrs.
9) Realizēts projekts, kurā Latvijas sabiedrība, pieņemot lēmumus par politiskajām izvēlēm, iegūst padziļinātākus socioloģijas datus un to analīzi.

* Saskaņā ar „Google Analytics" datiem projekta 13.Saeimas vēlēšanu sadaļu „Domā, spried, sver!" septembrī, oktobrī apmeklējuši 781 223 (latviski), 269 664 (krieviski) lasītāju.

* Nodrošināta vēlēšanu nakts atspoguļošana video tiešraidē un reportāžās. Kopumā vēlēšanu nakts teksta un video tiešraides saturs „Delfi" latviešu valodā tika aplūkots 436 930 reižu, krieviski – 150 000 reižu, liecina „Google Analytics" dati.