Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūn[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūnijā saņēmuši 78 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūnijā saņēmuši
78 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2019. gada jūnija mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2019. gada jūnijā saņēma 78 klienti, no tiem – 56, kas uzturējās Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos un 22 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā, no tiem: 16 sievietes, 41 vīrietis, 21 bērns.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra – Rīgā, LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja nodrošināt gan psihoemocionālo palīdzību, gan primāro vajadzību apmierināšanu. LSK turpināja apģērba, apavu sagādi klientiem, kā arī sniedza praktisku palīdzību sadzīvisku problēmu risināšanā, formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, palīdzot atrast ģimenes ārstu u.c.

LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori jūnijā strādāja arī ar atgrieztajām Sīrijas ģimenēm no Vācijas1 , kuras Latvijā tika atgrieztas piespiedu kārtā. 2019.gada 4.jūnijā PMC ieradās divas deportētās sīriešu ģimenes no Vācijas (11 personas), kurām 13.jūnijā sekoja vēl divi vienas ģimenes piederīgie. Šobrīd PMC uzturas 13 deportētās personas (4 pieaugušie, 9 bērni). Vienai nepilngadīgajai personai (zīdainis, 10 mēneši) tika lūgts patvēruma meklētāja statuss, kas tika piešķirts 2019.gada 5.jūnijā.

LSK sociālo mentoru un sociālo darbinieku komanda jūnijā strādāja ne tikai ar savu klientu, - sīriešu patvēruma meklētāju (zīdaini), bet savu iespēju robežās brīvprātīgi strādāja arī ar pārējiem 12 ģimenes locekļiem, sagādājot pārtiku, apģērbu, higiēnas preces, rūpējās par bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām, sagādājot krāsas, flomāsterus, papīru mazajiem bēgļiem, kā arī pieskatīja bēgļu bērnus, rotaļājoties ar viņiem. Tāpat sīriešu ģimene tika pavadīta pie ārsta un abas ģimenes tika konsultētas par darba iespējām Latvijā un formalitāšu kārtošanas procedūru.

Jūnija mēnesī bēgļa statusu saņēma 5 klienti no Krievijas, alternatīvo statusu 1 klients no Irānas. Pēc PMLP lēmuma pārstrīdēšanas LR Administratīvās tiesas negatīvu lēmumu par statusa nepiešķiršanu saņēma 3 klienti.

Mēneša sākumā Patvēruma centrā pēc sociālo mentoru iniciatīvas centra iedzīvotājiem tika noorganizēta stikla meistarklase (darbnīca), kuru vadīja sociālā mentore - stikla māksliniece Anna Varnase. Darbnīcā patvēruma meklētājiem bija iespēja savām rokām izgatavot dažādas stikla rotaslietas. Meistarklasē piedalījās 10 patvēruma meklētāji ar bērniem.

Patvēruma meklētāji sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

1Saskaņā ar SIF un LSK noslēgto Līgumu, LSK sniedz pakalpojumu tikai personām ar patvēruma meklētāju statusu vai personām, kas ieguvušas bēgļa vai alternatīvo stautusu, gadu no statusa piešķiršanas brīža. Līdz ar to atgrieztie bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu nav LSK klienti

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: