sif-jauns-kras


Mēs Latvijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Поиск проектов

Projekta galvenais mērķis ir ar minēto pasākumu palīdzību Rietumnorvēģijā, Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem un citiem interesentiem, sniegt atbalstu izzināt un saglābt latviešu kultūras tradīcijas un sniegt atbalstu latviskās identitātes saglabāšanā. Svarīgi elementi latviešu identitātes stiprināšanā ir latviešu tautas kultūras, patriotisma, latviskā dzīvesveida un saliedētas latviešu kopienas uzturēšana. Lai varētu kopt šos latviešu nacionālās identitātes elementus, ārzemēs dzīvojošo latviešu starpā, ir svarīgi radīt vidi un iespējas, kur latvieši var satikties, vienojoties kopā Latvijai un tās tautai svarīgos svētkos, saglabāt zināšanas par tautas kultūrvēsturisko mantojumu. Tamdēļ šī projekta ietvaros Latviešu biedrība Norvēģijā-Bergena (LBNB) plāno veikt sekojošas aktivitātes – Baltā galdauta svētki, filmu diena Bergenā un Līgo svētku svinēšana.

Projekts tiks realizēts LBNB vadībā, iesaistot biedrības biedrus, brīvprātīgos un pieaicinot profesionāļus konkrētu uzdevumu veikšanai. Mērķauditorija projektam ir Bergenā un tās apkaimē dzīvojošie latvieši.

предоставил финансирование: 3346,00 EUR / 2 351.58 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/DP/03/17
Исполнитель проекта: Latviešu biedrība Norvēģijā- Bergena
Место реализации: Norvēģija
Период проетка: 01.04.2019.-01.09.2019.