sif-jauns-kras


Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2019.gada oktobrī

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Поиск проектов

Projekta "Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2019.gada oktobrī" galvenie mērķi: latviešu tautas mākslas, aktiermākslas, literatūras un tradīciju pieejamība latviešu un jauktajām latviešu ģimenēm Somijā, īpaši ievērojot jaunāko paaudzi, bērnus un jauniešus.

Rudens ražas svētki paredzēti kā neformāli, sadzīviska rakstura latviešu svētki, kuros pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta daudzveidīga, daudzdisciplināra programma, tai skaitā arī aktīva pasākuma apmeklētāju iesaistīšana.

Pasākuma programmā: latviešu teātra pulciņš Helsinkos "MADteatteri" (vadītāja Alise Polačenko) piedāvās latviešu dramaturģes Ritas Misūnes izrādi "Balle sākas!"; deju kopa "Aurora" (vadītāja Aiga Turuka) un bērnu deju pulciņš (vadītāja Santa Bürkland) uzstāsies ar latviešu tautas dejām; folkloras mūziķe, akordeoniste no Latvijas, Silvija Puķīte kopā ar etnomuzikoloģi Zani Pērkoni, dūdu un stabuļu spēlētāju, vadīs dančus; visas pēcpusdienas un vakara laikā pirmsskolas un skolas vecuma bērni tiks iesaistīti Dārzeņu komiksu veidošanas darbnīcā (Mairas Dobeles vadībā), pēc kuras tiks veidota pop up izstāde.

предоставил финансирование: 1693,00 EUR / 1 189.85 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/DP/11/07
Исполнитель проекта: Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas ry”
Место реализации: Somija
Период проетка: 12.09.2019.-12.10.2019.