Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Search projects

Projekta "Par jauniešu aktīvu politisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties" mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu iesaisti diasporas un Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē un stiprināt jauniešu sadarbību starp dažādām diasporas kopienām, stiprinot viņu nacionālo identitāti. Pasākums, kuru plānojam projekta ietvaros, ir sadraudzības dienas un seminārs "Eiropas parlaments un jauniešu iespējas Eiropā" Malmē šā gada septembrī (piektdiena - svētdiena, datums vēl tiek saskaņots). Mērķu grupa ir latviešu jaunieši no Stokholmas, Malmes, Gēteborgas un Kopenhāgenas, kā arī jebkurš cits diasporas vai Latvijas jaunietis.

Projektu ietvaros ceram izveidot jauniešu grupu gan Malmē, gan Kopenhāgenā, gan Gēteborgā un apspriest sadarbības iespējas starp Stokholmu-Malme-Kopenhāgena-Gēteborga nākotnē.

Amount of Grant Awarded: 5805,00 EUR / 4 079.78 LVL;
Project number: 2019.LV/DP/13/13
Project Promoter: Zviedrijas Latviešu Apvienība (Stokholmas nodaļas Jauniešu klubs)
Place of implementation: Zviedrija
Duration of the project: 01.05.2019.-30.09.2019.