Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Vienotas latviešu diasporas kopienu datubāze attīstīšana un uzturēšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis:
Turpināta, vairāk nekā 800 latviešu diasporas kopienu, vienotās komunikāciju platformas uzturēšana, stiprinot saikni ar Latviju un uzturot aktīvu latvietību mītnes zemēs, nodrošinot lielākās diasporas komunikācijas platformas – interneta vietnes Latviesi.com organizāciju datubāzes tehnisko attīstību, pilnveidi un jaunu kopienu piesaisti diasporas organizāciju katalogam.

Projekta aktivitātes:
1. Pieaicināt profesionālus programmētājus, lai veiktu interneta vietnes uzlabojumus un atrastu labākos, mūsdienīgākos risinājumus apjomīgās, vairāk nekā 800 diasporas kopienu datubāzes uzturēšanai.
2. Atbalsts diasporas kopienu interneta vietņu veidošanai un informatīvajai sasaistei vienotā sistēmā. Turpināt darbu pie diasporas kataloga satura papildināšanas, uzrunājot jaunas diasporas kopienas un organizācijas visā pasaulē, sniedzot tehnisko atbalstu profilu veidošanai kopējā platformā Latviesi.com.
3. Organizēt platformas Latviesi.com popularizēšanas pasākumus diasporas kopienām, medijiem un valsts sadarbības partneriem.

Projekta mērķa grupa:
Tiešie ieguvēji no projekta realizācijas būs vismaz 40 diasporas kopienas, kuras tiks pievienotas vienotajam kopienu katalogam un vismaz 30 prezentāciju dalībnieki. Netiešā projekta mērķa grupa būs visi ārzemēs dzīvojošie latvieši un latviešu diasporas organizācijas, šī projekta laikā plānots sasniegt kā minimums 60 000 mērķa grupas pārstāvjus ar latvieši.com interneta vietnes starpniecību un 130 000 lietotāju ar Latviesi.com sociālo tīklu starpniecību no visas pasaules.

Popularizēšanas pasākumus plānots rīkot Latvijā un Vācijā, tiekoties ar diasporas kopienām, valsts sadarbības pārstāvjiem un medijiem, lai stāstītu par platformas ieguvumiem diasporas ikdienas darbā. Projektā plānotas vismaz 2 prezentācijas viena Latvijā un viena Vācijā, kur klātienē aicināsim vismaz 30 dalībniekus (katrā vietā 15 dalībnieki). Pasākumi veicinās diasporiešu pilsonisko līdzdalību aktīvi iesaistoties vienotās komunikāciju platformas satura veidošanā un izmantošanā.

Komunikācijas platforma Latviesi.com darbojas kopš 2006. gada sniedzot iespēju vienkopus redzēt aktuālāko informāciju diasporas latviešiem Notikumu kalendārā, veidot tīklošanās platformas uzņēmējiem un izvietot savas mājas lapas platformā diasporas organizācijām pievienojoties vienotajam organizāciju katalogam.

Turpinot kopš 2006.gada attīstīt vienīgo un apjomīgāko diasporas kopienu komunikāciju platformu Latviesi.com esam uzlabojuši informācijas apriti, veicinājuši diasporas organizāciju kapacitāti, uzlabojuši sadarbības iespējas, veicinājuši diasporas mediju apvienošanos kopējā platformā un kopš 2017. gada aktīvi strādājuši pie diasporas kopienu vienotā kataloga veidošanas un uzlabošanas. Projekts dos iespēju turpināt šo nozīmīgo ieguldījumu diasporas tautiešu saiknes uzturēšanā ar Latviju un uzlabos diasporas organizāciju savstarpējo komunikāciju, kā arī cels darba efektivitāti.

Latviesi.com ir neatņemama diasporas kopienu ikdienas sastāvdaļa, nodrošinot pasākumu publicitāti, sadarbības partneru un domubiedru vienkāršu un ērtu atrašanu. Projekts ir nepieciešams, lai uzlabotu un nodrošinātu portāla spēju darboties turpmāk un sasniegt biedrības mērķus, nodrošināt diasporiešu saikni ar Latviju.

Piešķirtais finansējums: 14978,40 EUR / 10 526.88 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/DP/15/15
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latviesi.com”
Īstenošanas vieta: Vācija, Latvija
Īstenošanas ilgums: 15.05.2019.-30.09.2019.