Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Kvalitatīvas informācijas pieejamība un nacionālās identitātes stiprināšana kā instrumenti Frankfurtes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Meklēt projektus

Projekta ietvaros tiks pilnveidota biedrības informatīvā darbība ar mērķi celt biedrības atpazīstamību Hesenē, lai veicinātu cilvēku interesi un vēlmi iesaistīties Frankfurtes kopienas pasākumos un atbalstītu biedrības un to kolektīvu sadarbību ar vietējām organizācijām, pašvaldībām.

Projektā tiks realizēta (1) efektīvas elektroniskās vēstuļkopas izveide, (2) mājas lapas izstrāde vācu valodā, kā arī (3) banera un informatīva stenda izgatavošana. Mājas lapas popularizēšanu veicinās (4) elektroniska saraksta izveide grāmatām, kas nodotas biedrības rīcībā LNB Lasīšanas veicināšanas programmas ietvaros.

Veicinot cilvēku interesei darboties Frankfurtes kopienā, (5) 20.-22. septembrī tiks atzīmēta Baltu vienības diena ar mērķi informēt un izglītot diasporu, iepazīstinot dalībniekus ar notikumiem no baltu tautu pirmsākumiem līdz vācu ekspansijai 13. gs. Latvijas teritorijā, tādējādi izprotot un apzinoties savas nacionālās identitātes saknes, kas ir priekšnosacījums veiksmīgas pilsoniskās sabiedrības attīstībai.

Projekta mērķa grupa ir Vācijas dienvidrietumos, īpaši Hesenē, mītošā latviešu diaspora.

Piešķirtais finansējums: 5258,10 EUR / 3 695.41 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/DP/17/16
Projekta īstenotājs: Frankfurtes Latviešu biedrība
Īstenošanas vieta: Vācija
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.10.2019.