Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Meklēt projektus

Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība! Tas ir desmit raidījumus cikls par pierobežas novadu iedzīvotājiem un viņu ikdienu, jo īpaši – mediju lietošanas ieradumiem, vēlēšanos vai tieši otrādi – nevēlēšanos un iemesliem, kāpēc tiek patērēti vai ignorēti konkrēti mediji un to saturs. Raidījumu laikā tiks izcelta attālāko Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju nozīme valsts drošības kontekstā, gan arī meklēti risinājumi medijpratības un kritikas stiprināšanai un uzlabošanai Daugavpils, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novados.

Piešķirtais finansējums: 19839,95 EUR / 13 943.60 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MA/025/12
Projekta īstenotājs: SIA „Latgales reģionālā televīzija”
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.01.2020.