Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Spēka lauks

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta "Spēka lauks" mērķi - veidot rakstu, interviju un 10 videosižetu sēriju, lai veicinātu sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību personu ar invaliditāti problēmu risināšanā, paaugstināt sabiedrības toleranci, kā arī sekmēt personu ar invaliditāti interešu aizstāvēšanu, mazināt sociālo atstumtību, sekmēt viņu integrāciju sabiedrībā; rādīt izcilus piemērus, ko savos "spēka laukos" sasnieguši cilvēki ar invaliditāti; iedvesmot citus, celt pašapziņu. Sniegt noderīgu informāciju personām ar invaliditāti par atbalstu iespējām, izglītības un nodarbinātības iespējām. Rakstus publicēs "Latvijas Avīzē" un portālā www.LA.lv, kur tiks pievienots "Apeirona" veidots videosižets, kā arī materiālus publiskos sociālajos tīklos un "Apeirons" – savā interneta vietnē un Faceboook profilā. Mērķauditorija – gan personas ar invaliditāti, gan pārējā sabiedrība.

предоставил финансирование: 9306,73 EUR / 6 540.81 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/020/18
Исполнитель проекта: A/S "LATVIJAS MEDIJI"
Период проетка: 10.04.2019. - 31.01.2020.