Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Raidījums “Par robežām bez robežām”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Raidījuma "Par robežām bez robežām" cikls – 8 TV un 8 radio raidījumi (TV raidījuma garums 36 min., radioversijas- līdz 20 min.) latviešu literārajā un latgaliešu (rakstu) valodā tiks translēti 2019.g.rudenī "Re: TV", radio "Ef-Ei", raidījuma satura izklāsts- "Latgales Vietējā avīze". Raidījumā tiks atspoguļotas tēmas, kuras ir aktuālas un izsaukušas diskusijas ne tikai Latgales reģiona, bet arī visas Latvijas mērogā, kuras ir pētnieciskās žurnālistikas redzeslokā (latgaliešu sabiedriskos organizāciju aktivitātes, citu valstu ietekme uz Latgales politiskajiem un sociālajiem procesiem, cittautu kultūru mijiedarbe ar Latvijas kultūru). Raidījums palīdzēs izprast Latvijas pierobežas mediju telpas atšķirības un skaidros sociālpolitisko problēmu cēloņus. Raidījumā atspoguļotās tēmas, notikumi, personības ģeogrāfiski aptvers visu Latgale, t.sk. pierobežu.

Raidījuma mērķis – stiprināt nacionālo mediju telpu, izpētīt valsts drošības apdraudējumus no Latvijas austrumu pierobežas un Eiropas savienības ārējās robežas skatupunkta laikā, kad aktualizēts jautājums par pierobežas mediju telpas stiprināšanu, informēt sabiedrību par riskiem, risinājumiem, akcentējot sabiedriski politisko procesu analīzi mūsdienās, tā stiprinot piederību Latvijas valstij.

предоставил финансирование: 31142,63 EUR / 21 887.16 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/017/24
Исполнитель проекта: Biedrība “Latgolys entuziastu grupa Biļdis”
Период проетка: 01.07.2019. - 30.11.2019