sif-jauns-kras


Vai viegli būt?

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Rakstu sērijā "Vai viegli būt?", kas tiks publicēta portālā www.diena.lv un žurnālā „Sestdiena", katrā rakstā par vienu, tiks apskatīta viena sabiedrībai nozīmīga profesija un to cik viegli vai grūti, piem., vidusmēra policistam, vidusmēra ģimenes ārstam un vidusmēra sociālās aprūpes darbiniekam būt un "savilkt galus" Latvijā ("Vai viegli būt ... skolotājam ... policistam ... ģimenes ārstam ... utt.?"). Balstoties uz saņemto oficiālo informāciju, nosakot vairākus kritērijus, modelējot un apstrādājot statistiski vidējos rādījumus un apmērus, attiecībā par profesijas ieņēmumiem, pretī tiks likti vidējie personas tēriņi, ikdienas nepieciešamību segšanai, lai izsecinātu un parādītu, kā tad ir dzīvot vai izdzīvot Latvijā noteiktās profesijas pārstāvja maizē. Katrā rakstā tiks ietverts cilvēk stāsts par vienu šīs profesijas pārstāvi, vienlaikus uzrunājot atbildīgās iestādes sektorā - kāds ir valsts pārvaldes vai jomas „līderu" redzējums par konkrētās profesijas pārstāvju stāvokli.

предоставил финансирование: 37942,00 EUR / 26 665.79 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/013/27
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji"
Период проетка: 01.06.2019. - 31.12.2019.