sif-jauns-kras


Diskusiju cikls “Īsi un konkrēti”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un nozīmīgu reģionālo diskusiju Latvijas nacionālajā informatīvajā telpā, tādējādi gan veidojot saliedētu sabiedrību ar integrētu reģionu lomu tajā, gan risinot reģioniem būtiskus jautājumus.

Projekta uzdevums ir nodrošināt Latvijas sabiedrībai nozīmīgu notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu.

Re:TV diskusiju cikla "Īsi un konkrēti" ietvaros tiks veidotas un pārraidītas 4 diskusijas, katra 48 minūšu garumā, ar mērķi analizēt un sniegt padziļinātu skaidrojumu par valstiski nozīmīgiem sabiedriski politiskiem un kultūras procesiem. Šīs diskusijas saskaņā arī ar kanāla „Re:TV" misiju skaidro nacionālo jautājumu rezonansi reģionos un otrādi – reģionu aktuālos jautājumus paceļ nacionālā līmenī, ietekmējot informatīvās telpas dienaskārtību.

Diskusijas vadīs žurnāliste Ieva Benefelde. Katrā diskusijā piedalīsies 4-5 studijas viesi, kas pārstāv dažādas aplūkojamā jautājuma iesaistītās puses un reģionus. Diskusiju papildinās 2 sižeti, komentāri un ekspertu viedokļi no dažādiem reģioniem, atspoguļojot aktuālo problēmu, sniedzot konkrētus piemērus vai risināmos jautājumus.

Diskusijas tiks pārraidītas kanālā Re:TV bezmaksas virszemes apraidē aktuālo interviju blokā katru ceturtdienu no 03.10.-24.10.2019. plkst. 20.00 ar atkārtojumiem piektdien 12.30. Diskusijas varēs noskatīties arī jebkurā laikā www.retv.lv raidījumu arhīvā un Re:TV youtube kanālā.

предоставил финансирование: 11296,47 EUR / 7 939.20 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/074/29
Исполнитель проекта: SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA"
Период проетка: 01.08.2019. - 08.11.2019.