Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta īstenotājs biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas visā Latvijas teritorijā.

Projekta „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, veicinot NVO sadarbību un iedzīvotāju grupu informētības paaugstināšanu un iesaistīšanos NVO aktivitātēs.

Projekta mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un dažādas iedzīvotāju/ vietējo kopienu grupas (pedagogi, brīvprātīgie, pašvaldību darbinieki u.c.).

Galvenās plānotās aktivitātes: IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos– darbība padomēs, ekspertu darba grupās, viedokļu un atzinumu veidošana u.c.; NVO sadarbības pasākumu īstenošana; iedzīvotāju informēšana, izglītošana un iesaistīšana; līdzdalības 'drosmes' popularizēšana.

Galvenie plānotie rezultāti: stiprināta NVO sadarbības kvalitāte un rezultativitāte visos līmeņos; nodrošināts jēgpilns un profesionāls NVO ekspertu pienesums valsts politikas izstrādē; veicināta sabiedrības aktivitāte un sociālā atbildība; spēcināta sabiedrības izpratne par globālo pilsoniskumu un ilgtspējīgas attīstības mērķiem; attīstīta demokrātijas dialoga kultūra, kas stiprina uzticēšanos nevalstiskajam sektoram.

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta norises laiks: 2019. gada janvāris – oktobris.

Piešķirtais finansējums: 16269,60 EUR / 11 434.34 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/036
Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2019.-31.10.2019.