Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projektu veido trīs aktivitāšu grupas:
1. Projekta ietvaros PROVIDUS veiks sabiedrības interešu aizstāvību un sniegs ekspertīzi valsts institūcijām un lēmumu pieņēmējiem rīcībpolitikas veidošanas un uzraudzības procesos PROVIDUS darbības jomās - migrācijas, politisko partiju, pretkorupcijas, kā arī drošas un kvalitatīvas būvniecības jomās. Sabiedrības interešu aizstāvība notiks gan piedaloties darba grupās, komisijas un padomēs, gan sagatavojot atzinumus par rīcībpolitikas jautājumiem.
2. Publicējot atzinumus savā mājas lapā www.providus.lv (kā arī sociālajos tīkos) un rīkojot publiskās diskusijas, PROVIDUS informēs un izglītos sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem savās darbības jomās, skaidrojot rīcībpolitikas risinājumu ietekmi un nozīmi.

Projekta ietvaros PROVIDUS informēs sabiedrību gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs par sabiedriskās līdzdalības jēgu un iespējām.

Piešķirtais finansējums: 16997,42 EUR / 11 945.85 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/IAS/012
Projekta īstenotājs: Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2019.-31.10.2019.