sif-jauns-kras


Mācies, dari, iesaisties!

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Oписание

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, palielinot ikviena iedzīvotāja, bet jo īpaši skolēnu, skolotāju, studentu, interešu izglītības iestāžu, vecāku, kompetenci ilgtspējīgas attīstības jautājumos, tādējādi stiprinot sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā.

Šo mērķi Bērnu Vides skola realizēs, koordinējot dažāda mēroga vides izglītības projektus, kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem organizējot darbnīcas un diskusijas publiskos izglītojošos pasākumos, gatavojot un izplatot izglītojošu informāciju par labās prakses piemēriem vides izglītībā, līdzdarbojoties valsts organizāciju konsultatīvajās padomēs un darba grupās. Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot organizācijas finansējuma piesaistes stratēģijas un paaugstināt savu biedru kompetenci dažādos ar ilgtspējīgu attīstību saistītos jautājumos.

Информация

предоставил финансирование: 14064,60 EUR / 9 884.66 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/058
Исполнитель проекта: Biedrība "Bērnu Vides skola"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 02.01.2019.-31.10.2019.

Документы

Документы