Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)

sif-jauns-kras


HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, izzinot mēŗkauditorijas – visas sabiedrības, īpaši jauniešu, priekšstatus par HIV infekcijas izplatības ceļiem, lai turpmākās biedrības aktivitātes, tajā skaitā pirmā līmeņa profilakses un sabiedrības informēšanas, kā arī izglītošanas kampaņas būtu balstītas pētījumā un būtu atbilstošas cilvēku patiesajām vajadzībām. Projekta tiešā mērķgrupa būs jaunieši, kuru izglītošanas vajadzībām tiks izveidots mūsdienīgs, pētījumā balstīts mācību materiāls par HIV - 'HIV. Fake & Facts' (Mīti un patiesība par HIV), kas uzlabos jauniešu zināšanas un izpratni par šo infekciju, tā pasargājot viņus no inficēšanās. Projekts dos ieguldījumu visas sabiedrības veselībā, jo zināšanas ieguvušie jaunieši neinficēsies paši un neinficēs citus. Projekta laikā tiks veikts pētījums (300 respondenti), lai iegūtu priekšstatu par jauniešu zināšanām un uzticēšanos mītiem (fake), HIV infekcijas pārneses ceļiem, lai veidotais informatīvi izglītojošais 3 D videomateriāls būtu maksimāli atbilstošs reālajai situācijai.

Amount of Grant Awarded: 15613,32 EUR / 10 973.10 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/IAS/002
Project Promoter: biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.