sif-jauns-kras


HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, izzinot mēŗkauditorijas – visas sabiedrības, īpaši jauniešu, priekšstatus par HIV infekcijas izplatības ceļiem, lai turpmākās biedrības aktivitātes, tajā skaitā pirmā līmeņa profilakses un sabiedrības informēšanas, kā arī izglītošanas kampaņas būtu balstītas pētījumā un būtu atbilstošas cilvēku patiesajām vajadzībām. Projekta tiešā mērķgrupa būs jaunieši, kuru izglītošanas vajadzībām tiks izveidots mūsdienīgs, pētījumā balstīts mācību materiāls par HIV - 'HIV. Fake & Facts' (Mīti un patiesība par HIV), kas uzlabos jauniešu zināšanas un izpratni par šo infekciju, tā pasargājot viņus no inficēšanās. Projekts dos ieguldījumu visas sabiedrības veselībā, jo zināšanas ieguvušie jaunieši neinficēsies paši un neinficēs citus. Projekta laikā tiks veikts pētījums (300 respondenti), lai iegūtu priekšstatu par jauniešu zināšanām un uzticēšanos mītiem (fake), HIV infekcijas pārneses ceļiem, lai veidotais informatīvi izglītojošais 3 D videomateriāls būtu maksimāli atbilstošs reālajai situācijai.

предоставил финансирование: 15613,32 EUR / 10 973.10 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/IAS/002
Исполнитель проекта: biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.04.2019.-31.10.2019.