Sākums > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Latviešu valodas kursi remigrantiem

sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi remigrantiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Meklēt projektus

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā. Programma nodrošina iespēju remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Mērķis ir paaugstināt valsts valodas prasmi vismaz par vienu valodas līmeņa pakāpi, lai tādējādi sekmīgāk un pilnvērtīgāk iekļautos sabiedrības dzīvē.

Mērķis ir sniegt kvalitatīvas valodas zināšanas un mazināt psiholoģisko spriedzi tās pielietošanā. Visiem kursantiem projekta noslēgumā būs noslēguma pārbaudes tests.

Uzdevumi projekta mērķa sasniegšanai:
1. Sniegt zināšanas par latviešu valodas fonētiku, gramatikas pamatlikumiem, kas nepieciešami latviešu valodas praktiskai lietošanai lietišķajās un sadzīves situācijās;
2. Mācīt apgūt nepieciešamo leksikas minimumu dažādām valodas lietošanas situācijās.
3. Lietot valodu (runājot, klausoties, rakstot, lasot);
4. Mācīt apgūt prasmes patstāvīgi lietot uzziņas, mācību literatūru, vārdnīcas u.tml. avotus latviešu valodas prasmes līmeņa patstāvīgai paaugstināšanai.

Viens no valsts valodas politikas pamatuzdevumiem ir nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu cilvēkiem, kas šo valodu nezina, bet vēlas apgūt. Tas nozīmē, ka valsts veicina latviešu valodas apguves pieejamību, jo bez valodas nav iespējama komunikācija. Vienlaikus ir aktuāli, lai ar šīs komunikācijas palīdzību veidotu un stiprinātu pilsonisku sabiedrību.

Svarīgi ir stiprināt savstarpējo sapratni starp dažādās valodās runājošajiem. Šāda sapratne rodas, iepazīstot ne tikai savas tautas vēsturi, tradīcijas un garīgās vērtības, bet arī to tautu, kas dzīvo līdzās. Valodas zināšanas palīdz tuvināt dažādas etniskās grupas, veicina savstarpējo sapratni un toleranci.

Rīga vienmēr ir bijusi multikulturāla pilsēta, tādēļ valodu daudzveidība ir pastāvējusi visos laikos.

Piešķirtais finansējums: 19 584,00 EUR / 13 763.71 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/LVRM/01
Projekta īstenotājs: SIA “MENSARIUS”
Īstenošanas vieta: Rīga
Īstenošanas ilgums: 02.10.2019.- 30.09.2021.