sif-jauns-kras


Latviešu valoda remigrantiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Search projects

Projekta mērķis – nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību mērķa grupas pārstāvjiem - remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem (90 personām), kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Amount of Grant Awarded: 19546,12 EUR / 13 737.09 LVL;
Project number: 2019.LV/LVRM/05
Project Promoter: Biedrība”Inovāciju atbalsta centrs”
Place of implementation: Rīga
Duration of the project: 01.11.2019.-30.09.2021.