sif-jauns-kras


Latviešu valoda remigrantiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis – nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību mērķa grupas pārstāvjiem - remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem (90 personām), kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Piešķirtais finansējums: 19546,12 EUR / 13 737.09 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/LVRM/05
Projekta īstenotājs: Biedrība”Inovāciju atbalsta centrs”
Īstenošanas vieta: Rīga
Īstenošanas ilgums: 01.11.2019.-30.09.2021.