Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - parādīt Latvijas sabiedrībai, kādā veidā prasmīga sabiedriskā labuma interešu aizstāvība ļauj ietekmēt Latvijā pieņemtos lēmumus.

Projekts palīdzēs veicināt sabiedrības uzticēšanos valstij un ticību savām spējām ietekmēt Latvijā pieņemtos lēmumus, informējot par to, kā PROVIDUS ekspertiem veicas ar interešu aizstāvību PROVIDUS darbības jomās (it sevišķi pilsoniskās sabiedrības attīstība, laba pārvaldība, tiesu darba efektivitāte, būvniecības drošība, sociālā politika, kā arī politisko partiju stiprināšana), kā arī stāstot par pilsoniskās līdzdalības nozīmi un ietekmi uz valsts pieņemtajiem lēmumiem.

Papildus šis projekts sniegs ieguldījumu arī iedzīvotāju piederības sajūtas Latvijai un savstarpējās sadarbības veicināšanā, sarunās par piederības jautājumiem iesaistot cilvēkus, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda vai kuri Latvijā dzīvo nesen.

предоставил финансирование: 39 998,09 EUR / 28 110.82 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MAC/038
Исполнитель проекта: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Место реализации: Rīgā un Cēsīs
Период проетка: 01.01.2020.- 31.10.2020.